Hem

Välkommen till Hälsingefiskarnas hemsida

här kommer vi att berätta om lokalt fiskat spårbarhet och skonsamt fiske.

 Vår ide är att yrkesfiskarna efter hälsingekusten klistra detta varumärkesskyddade märke på sin fisk som ett bevis på att den är lokalt fiskad med skonsamma fiskemetoder men också spårbar till vem av oss fiskare som fiskat den och med vilken båt som använts.Spårbarheten kan ni se genom att inuti det gula fältet på märket står det ett HL ellr SN nummer. Detta kan sen spåra genom tabellen nedan. Vi har dessutom ett avtal där vi ställer miljökrav för att få använda loggan till höger, se nedan efter tabellen.

Längst ned på sidan kan du läsa om Projekt NOT PÅ DJUPET som har koppling till Leaderstrategins insatsområde för Fiske och medfinansieras med pengar från EUs havs och fiskerifond.

Resultatet kan du läsa här :

http://halsingefiskarena.se/onewebmedia/Rapport%20om%20finsk%20sk%20sn%C3%B6rpnot.pdf

SN  4  Magnus Johansson    Prästgrundet


SN  8  Dennis Westlund       Skärså


SN 15 Magnus Johansson    Prästgrundet


SN 22 Roger Johansson       Sunnäs. Ljusne


SN 24 Roger Johansson       Sunnäs. Ljusne


SN 25 Lennart Nyström         Vattharan


SN 26 Lennart Nyström         Vattharan


SN 30 Dennis Westlund        Skärså


HL  3  Carl-Åke Wallin            Stocka


HL  4  Lars-Erik Åslund          Kuggören


HL  8  Per-Olof Johansson    Kuggören


HL  9  Leif Söderberg             Stocka


HL 13 Roger Stark                  Enånger


HL  17 Carl-Åke Wallin           Stocka


HL  21 Lasse Stark               Enånger


Kriterier för Hälsingefiskat

Bakgrund:

Alla matprodukter som säljs i dag bör ha någon sorts märkning,

det som erbjuds oss är då WWFs MFC märkning men tyvärr så kan vi som

småskaliga fiskare göra det på grund av kostnaderna, men inte på grund av andra kritter.

Handel med Strömming fuskas det ofta med den kallas ofta för Strömming men är

i själva verket Sill och smakar annorlunda med vårt märke kan ingen få Sill när man köper Strömming.

Vår mening med denna märkning är att skydda konsumenten från oäkta fisk och verkligen bevisa att

fisken är lokalt fångad under kontroll av myndigheter och med skonsamma fiskesätt.


För att fiskaren ska använda Loggan Hälsingefiskat krävs följande.


1: Fiskaren ska bedriva ett småskaligt kustnära fiske och landat sin fångst i Landskapet Hälsingland.


2: Fiskaren ska följa gällande bestämmelser utfärdade av Havs o Vattenmyndigheten sam fiska

inom de fastslagna kvoterna för Bottenhavet, samt rapportera fisken till Fiskerikontrollenheten.


3: Fisket ska vara inriktat på mänsklig konsumtion.


4: Allt fiske ska bedrivas med selektering högsta av högsta klass, Exempel Lax o Sik fällor ska vara

utrustade med seliktionspaneler eller liknande för att undvika oönskad fångst.


5: All fisk som fiskas ska och kylas och hålla högsta kvalité för kundens bästa.


6: Föreningen Hälsingefiskarna skall föra ett register över anslutna fiskare på sin hemsida där även bilder kan ingå.


7. Fiskaren ska genom skriftligt avtal förbinda sig att följa ovanstående regler.


8: Bryter fiskaren och använder loggan på fisk som inte är fiskad under kritterna ovan skall han omedelbart fråntas rättigheterna att använda loggan och betala böter till föreningen.


     Projekt Not på djupet

Hälsingefiskarnas intresseförening och våra samarbetspartners har nu fått startbesked från Jordbruskverket.

Leaderprojektet Not på djupet handlar om att hitta bättre fiskemetoder för kustnära småskaligt yrkesfiske på strömming. Fokus ligger på lösningar som är miljövänligare än trål och som inte förstörs av sälarna. Strömmingsfisket är en viktig bas för det småskalliga yrkesfisket i vårt område och att säkra detta bidrar till att bevara arbetstillfällen, lokal matproduktion och levande fiskelägen.

Projektet har koppling till Leaderstrategins insatsområde för Fiske och medfinansieras med pengar från EUs havs och fiskerifond.